Arbeid

Før andre verdenskrig var det stor arbeidsledighet i Norge. Den tyske krigsmaskin hadde bruk for arbeidskraft til bygging av brakker, festninger, flyplasser osv. På under ett år var det nesten slutt på arbeidsløsheten. Mange tjente store penger på arbeid for tyskerne.