Arbeid

Før andre verdenskrig var det stor arbeidsledighet i Norge. Den tyske krigsmaskin hadde bruk for arbeidskraft til bygging av brakker, festninger, flyplasser osv. På under ett år var det nesten slutt på arbeidsløsheten. Mange tjente store penger på arbeid for tyskerne.

Veiledning

Arbeid for tyskerne

Under krigen var det en storstilt anleggsvirksomhet i Norge. Dette var et resultat av den tyske okkupasjonen, tyskerne trengte flyplasser, leirer, festningsverk osv. Til dette brukte de i stor grad norsk arbeidskraft. Disse nordmennene kom i en vanskelig stilling. På den ene siden hjalp de okkupasjonsmakten – altså fienden, på den andre siden trengte de penger for å fø familien.