Arkiv, bibliotek og museum

Arkiv, bibliotek og museum er kunnskapsinstitusjoner som alle arkiverer, bevarer, oppbevarer og formidler kunnskap. De gjør en uerstattelig jobb når det gjelder bevaring av historisk materiale. På grunn av den jobben disse institusjonene gjør kan vi finne gamle skjøter på eiendommen, bøker både fra ny og gammelt tid om det mest utenkelige og gjenstander og bilder som forteller oss hvordan det var før. Fordi disse institusjonene fortsetter å samle inn dokumenter, brev, gjenstander, bøker og bilder kan også de som lever om 100 år få en forståelse for dagens samfunn ut fra dette materiale.

Veiledning

Kunnskapsinstitusjonene

Undertemaet om kunnskapsinstitusjoner handler ikke bare om utviklingen av disse institusjonene og hva de står for, men også om hva vi kan bruke de til.