Barnetrinnet

Under dette temaet har vi samlet artikler om skolegang som tilsvarer det som er barneskolen i dag. Det kan likevel være overganger til ungdomsskolenivået, blant annet når det gjaldt allmueskolen som var for barn fra 7 år og til konfirmasjonsalder. I Norge, som i mange andre land, ble skolen satt i gang fordi kirken hadde behov for et sted hvor barna kunne lære de kristne grunnsannheter som forberedelse til konfirmasjonen. Til tross for at alle barn skulle gå i skolen, var det i begynnelsen likevel store forskjeller fra stand til stand, og mellom by og land. Vi vil her se på utviklingen i skolen fra 1700-tallet og fram til nyere tid.