Barnetrinnet

Under dette temaet har vi samlet artikler om skolegang som tilsvarer det som er barneskolen i dag. Det kan likevel være overganger til ungdomsskolenivået, blant annet når det gjaldt allmueskolen som var for barn fra 7 år og til konfirmasjonsalder. I Norge, som i mange andre land, ble skolen satt i gang fordi kirken hadde behov for et sted hvor barna kunne lære de kristne grunnsannheter som forberedelse til konfirmasjonen. Til tross for at alle barn skulle gå i skolen, var det i begynnelsen likevel store forskjeller fra stand til stand, og mellom by og land. Vi vil her se på utviklingen i skolen fra 1700-tallet og fram til nyere tid.

Veiledning

Skoleprotokoller

Skoleprotokollene kan si oss mye mer enn det vi ved første øyekast tror. Disse protokollene er et godt kildemateriale for skolehistorien. Det er også en type kilde som det er enkelt for elevene å sette seg inn og relatere seg til.