Befolkning

Befolkning handler om befolkningen i Norge og i Trøndelag i et vidt perspektiv. Undertemaer som blir tatt opp her er befolkningsendringer, levekår, samliv, etnisitet og identitet og tradisjon. Her vil også undertemaet Migrasjon komme i løpet av vinteren 2009.