Bevegelser og organisasjoner

På bakgrunn av folkeopplysningstanken etablerte det seg mange bevegelser som hadde spesielle mål. Dette gjaldt blant annet religiøse bevegelser som Haugianerne, eller målbevegelsen som jobbet for økt bruk av landsmålet, eller nynorsk som vi kaller det i dag. Måteholds- og avholdsbevegelsen var også en del av dette. Mange av disse bevegelsene har blitt kalt for motbevegelser, fordi disse gikk mot de etablerte holdningene i samfunnet.