Bylandskapet

Vi opplever en stadig endring i landskapet, men mange vil hevde at det er i byene vi ser den største forandringen av våre omgivelser. De eser stadig utover og legger beslag på gammelt jordbruksland. Bylandskapet er det landskapet de fleste av oss beveger oss mest i, utformingen av byer og tettstteder er derfor viktig for vår trivsel. I dette temaet skal vi også se på hvordan vi definerer en by.