Bylandskapet

Vi opplever en stadig endring i landskapet, men mange vil hevde at det er i byene vi ser den største forandringen av våre omgivelser. De eser stadig utover og legger beslag på gammelt jordbruksland. Bylandskapet er det landskapet de fleste av oss beveger oss mest i, utformingen av byer og tettstteder er derfor viktig for vår trivsel. I dette temaet skal vi også se på hvordan vi definerer en by.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

Byen sprer seg

Den beste måten å se den fysiske byveksten på, er å studere kart. I dette emnet kan vi studere en serie kart som til sammen viser hvordan utviklingen har vært, med langsom vekst fram til bortimot århundrskiftet, og stadig raskere byspredning i det meste av vårt århundre.

Bylandskapet

Trass i at ein får mange nye trekk spreidd utover i jordbrukslandskapet, og at ein til dels kan snakke om eit samferdselslandskap og eit fritidslandskap ute på bygdene, er det områda i byane og på dei nye tettstadene som opplever størst endringar i arealbruken.

En vandring i det gamle Trondheim

Bli med på en vandring i Trondheim. Besøk steder som Det Gamle Torget, Skipakrok, Kannikestredet, Byporten osv.

Trøndelags første by

”Kong Olav for med hæren sin ut til Nidaros. Da lot han reise hus der på bredden av Nidelva og bestemte at det skulle være kjøpstad der. Han gav mennene tomter til å sette opp hus, og han lot bygge kongsgård opp fra Skipakrok.”

Bybegrepet

Hva skal til for at et sted skal kalles by? I dag ser vi at folkefattige kommuner med et lite kommunesenter blir byer. Har byen som begrep mistet sin funksjon?

Kilder(27)