Det store hamskiftet

Det store hamskiftet handler om endringene i bondesamfunnet etter 1850. Til tross for at vi ofte tenker på hamskiftet som store og bråe omveltninger, var det en langvarig prosss og det tok tid før den nådde alle områder. For eksempel kom den moderne tida i jordbruket senere til fjellbygdene enn til flatbygdene rundt Trondheim. Dette temaet vil derfor ta for seg endringene over en periode på ca 100 år fram til 1940.