Domstolene

Dette temaet skal belyse domstolene og deres rolle i samfunnet, som dømmende makt men også som rettledere for borgerne i et samfunn. Her kan du f.eks. få svar på hva forliksrådet er og hvordan gangen i en rettssak er. Kildene illustrerer ulike rettssaker, på grunn av klausulering er det begrenset med saker vi kan vise.