Domstolene

Dette temaet skal belyse domstolene og deres rolle i samfunnet, som dømmende makt men også som rettledere for borgerne i et samfunn. Her kan du f.eks. få svar på hva forliksrådet er og hvordan gangen i en rettssak er. Kildene illustrerer ulike rettssaker, på grunn av klausulering er det begrenset med saker vi kan vise.

Veiledning

Farskapssaken Axel vs. Johanne

Farskapssaken Axel Ervik – Johanne Haugen er en interessant sak, den er så mye mer enn en farskapssak.

Økonomisk ansvarlighet

Som lærere ser dere et økende kjøpepress blandt elevene, dette gjelder særlig innen mobilbruk og netthandel. Alt dette forbruket skal betales, og det er ofte noe mange unge ikke reflekterer over. Dessverre kan mangel på økonomisk ansvarlighet få store konsekvenser senere i livet. Både familiene og skolen har et ansvar i forhold til dette.

Rettssamfunnet

Det digitale spillet Rettsamfunnet er laget etter ide og manus av Norsk rettsmuseum. Spillet gir et godt innblikk i gangen i en rettssak, og ikke minst at samme sak kan få ulike utganger. La elevene spille seg gjennom de ulike scenarioene, det vil kanskje overraske dem at en og samme sak kan få så ulike resultater.