Emigrasjon

I dette undertemaet fokuserer vi på utvandringen fra Norge til Amerika. Legg merke til noen av kildene som er amerikabrev fra arkivene. Amerikabrevene er av de viktigste kildene vi har når det gjelder utvandringen og kan fortelle oss mye om hvordan forholdene var for de som tok den store sjansen å flytte fra familie og venner i gamlelandet.

Veiledning

Om Amerikabrev

Amerikabrev er en viktig kilde til utvandringen fra Norge til Amerika.