Endring

Dette temaet handler om befolkningsendringer. Her skal vi se på endringer i antall mennesker i Trøndelag og Norge, og bakgrunnen for disse endringen. Temaet vil stort sett ta for seg de store linjene som en innledning til de andre temaene på Befolkning.