Etnisitet

Dette temaet tar for seg noen av de etniske gruppene som lever i Norge. Det er særlig lagt vekt på den sør-samiske befolkning og taterne. Undertemaet "Et flerkulturelt samfunn" ser på de nye etniske gruppene som har etablert seg i Norge siden 1970-tallet.