Fiske

Fisket har alltid vært viktig for befolkningen langs Trøndelagskysten. Fra gammelt av handlet det mest om sjølforsyning selv om det etterhvert også gikk en del til markedene. Allerede fra 1600-tallet var Trøndelag knyttet til resten av verden gjennom handel. Vi skal her se på utviklingen fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. Dette er en periode hvor moderniseringen slår til for fullt, og etterhvert skifter fiskeindustrien retning fra fangst til oppdrett.