Folkeopplysning

Folkeopplysning har bakgrunn i opplysningstida som startet i Europa i siste halvdel av 1700-tallet. Det er flere syn på hva folkeopplysning er og hva man kan bruke folkeopplysning til, men idéen bak opplysningstida var at menneskene måtte opplyses for å utvikle seg og få innsikt. Det var kun de uopplyste som ville bli holdt nede av en overmakt. I begynnelsen handlet det om opplysning av folket, og ikke for folket, men dette har utviklet seg. Folkeopplysning ga seg utslag i lag og foreninger, folkehøgskolebevegelsen og motbevegelser som den tidlige arbeiderbevegelsen, målbevegelsen og avholdsbevegelsen.