Folkeopplysning

Folkeopplysning har bakgrunn i opplysningstida som startet i Europa i siste halvdel av 1700-tallet. Det er flere syn på hva folkeopplysning er og hva man kan bruke folkeopplysning til, men idéen bak opplysningstida var at menneskene måtte opplyses for å utvikle seg og få innsikt. Det var kun de uopplyste som ville bli holdt nede av en overmakt. I begynnelsen handlet det om opplysning av folket, og ikke for folket, men dette har utviklet seg. Folkeopplysning ga seg utslag i lag og foreninger, folkehøgskolebevegelsen og motbevegelser som den tidlige arbeiderbevegelsen, målbevegelsen og avholdsbevegelsen.

Veiledning

Skole og relaterte tema

Skole og folkeopplysning er, som så mange andre temaer i historiefaget, ikke et begrenset område av faget. Det handler ikke bare om skoleutviklingen fra 1700-tallet til i dag, eller opplysningstida på 1800-tallet. Skole- og utdanningshistorien har nær sammenheng med en rekke andre temaer. Det betyr at du her kan finne stoff til oppgaver på andre tema, og kanskje andre fag også.

Skole og folkeopplysning

Power point om hvordan man kan bruke temaet og de forskjellige elementene innenfor Skole og folkeopplysning i undervisningen.

Oppgavesettene

De forskjellige oppgavene til artikler og kilder innenfor Skole og Folkeopplysning er lagt opp på forskjellig måte. Det er selvfølgelig opp til deg om du ønsker å bruke oppgavesettene slik de foreligger, om du ønsker å plukke ut noen av spørsmålene, eller om du vil lage noe eget til klassen.