Forskning

Hva man forsker på og hvordan man gjør det kan variere mye. Her finner du et tilrettelagt forskningsopplegg som kan gjennomføres i skolen eller være motivasjon for liknende prosjekter. Du finner også to personer du kan jobbe videre med på egen hånd.