Forskning

Hva man forsker på og hvordan man gjør det kan variere mye. Her finner du et tilrettelagt forskningsopplegg som kan gjennomføres i skolen eller være motivasjon for liknende prosjekter. Du finner også to personer du kan jobbe videre med på egen hånd.

Veiledning

Å bruke folketellingene

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider: http://www.digitalarkivet.no

Å forske på en person

Kildenett er som navnet tilsier, basert på kilder. Kilder er utgangspunktet historikerne bruker for å skrive historie. Vi kan si at kildene er spor etter mennesker. Alle mennesker setter spor etter seg. Her skal vi vise et eksempel på hvordan vi kan forske på en helt vanlig person gjennom de kildene som er etterlatt etter vedkommende.