Førskolealder

Også for barn i førskolealder handler det om undervisning. Spesielt tidligere på det som ble kalt for Barneasyl, var det et sterkt fokus på undervisning av også små barn. I tillegg hadde flere av institusjonene for foreldreløse barn også et sterkt undervisningspreg. Har tar vi blant annet for oss Waisenhuset og overgangen fra barneasyl til barnehage.

Veiledning

Temaet førskolealder

Førskolealder har tradisjonelt sett også vært en del av opplæringen til barna. Artiklene og kildene under dette temaet kan brukes på flere måter.