Førskolealder

Også for barn i førskolealder handler det om undervisning. Spesielt tidligere på det som ble kalt for Barneasyl, var det et sterkt fokus på undervisning av også små barn. I tillegg hadde flere av institusjonene for foreldreløse barn også et sterkt undervisningspreg. Har tar vi blant annet for oss Waisenhuset og overgangen fra barneasyl til barnehage.

Artikler (7) Vis nyeste Vis alle

Barndom - før og nå

Hvordan har synet på barn, barndom og barneoppdragelse endret seg med tida? Hadde man de samme holdningene til barndom før som nå? Dette er spørsmål det er naturlig å stille når vi snakker om skolehistorie og sosialiseringsprosesser. Denne artikkelen skal vise at det å være barn ikke har betydd det samme bestandig.

Bakgrunnen for Waisenhuset

Waisenhuset i Trondheim ble innviet i desember 1734 og ble etablert som en sammenslåing av to tidligere barnehjemsinstitusjoner i byen; Børnehuset og Blåskolen.

Waisenhuset får bedret økonomi

Waisenhuset var en sammenslåing av Blåskolen og Børnehuset og ble innviet 28. desember 1734 - på almanakkens barnedag. Det bygget som barna flyttet inn i da var kun en påbygning av den eksisterende Blåskolen på tomten ved Nidarosdomens vestfront. Waisenhusstiftelsen hadde svært dårlig økonomi, men dette ble bedre da stiftelsen ble avsett i Thomas Angells testament.

Barneasylenes opprinnelse

De som var initiativtakere til asylbevegelsen i Norge, hentet inspirasjon og referanseramme direkte fra de engelske asylene. I England var det fabrikkeieren Robert Owen som startet med barneasyl. Owen arbeidet blant annet for å bedre industriarbeidernes og særlig barnas arbeidsforhold, og i 1816 startet han verdens første barneasyl.

Byens Asyl

I 1837 vedtok Selskabet de Nødlidendes Venner å opprette Byens Asyl - en pleieskole for små barn i kong Carl Johans stiftelse. Ikke lenge etter ble det opprettet tre nye asyl; Ihlen Asyl, Bakklandet Asyl og Lademoen Asyl. Asylene var et fristed for barn som hadde både en pedagogisk, sosial og en praktisk funksjon.

Livet på barneasylene

Hvordan det daglige livet var på barneasylene varierte fra asyl til asyl. Det kom blant annet an på hvordan tilstanden til de fattige barna var og hvor mange ansatte asylet hadde. Byens Asyl, som var Norges første, hadde en stor vekt på undervisning, mens i Ilen Asyl hadde de ikke så mange ansatte og der var det en større vekt på omsorgen og den praktiske hjelpen man kunne gi barna.

Asylene blir barnehager

På 1930-tallet begynte barnehageidéen å feste seg i Norge, og de gamle barneasylene ble gjort om til barnehager og daghjem med stoler og bord tilpasset barna, mer lek og mindre undervisning.

Kilder(28)