Fra allmueskole til grunnskole

For at vi skal kunne forstå hvordan skole og utdanning er i dag må vi se tilbake på den utviklingen som har vært. Og den utviklingen har vært enorm. Fra skolens spede begynnelse hvor alt man lærte var kristendom slik at man var forbererdt til konfirmasjonen, til i dag med et bredt spekter av fag og undervisningsmateriale. I begynnelsen hadde ikke elevene egne skolebøker, i dag er det flere og flere skoler hvor elevene får sin egne bærbare pc. Tidligere var det teksten i skolebøkene som var hovedfokuset, i dag er det et samspill mellom skolebøkene og andre læringsverktøy, slik som blant annet Kildenett som er et digitalt verktøy. Vi har her delt inn skole i forskjellige aldersgrupper - heller enn i forskjellige faser. Det vil si at vi begynner med førskolealder og jobber oss gjennom grunnskolen - både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. I tillegg vil vi her se på spesialskoler. Innenfor dette undertemaet hører døveskolen og blindeskolen til, men også barnehjem og skolehjem.