Fra allmueskole til grunnskole

For at vi skal kunne forstå hvordan skole og utdanning er i dag må vi se tilbake på den utviklingen som har vært. Og den utviklingen har vært enorm. Fra skolens spede begynnelse hvor alt man lærte var kristendom slik at man var forbererdt til konfirmasjonen, til i dag med et bredt spekter av fag og undervisningsmateriale. I begynnelsen hadde ikke elevene egne skolebøker, i dag er det flere og flere skoler hvor elevene får sin egne bærbare pc. Tidligere var det teksten i skolebøkene som var hovedfokuset, i dag er det et samspill mellom skolebøkene og andre læringsverktøy, slik som blant annet Kildenett som er et digitalt verktøy. Vi har her delt inn skole i forskjellige aldersgrupper - heller enn i forskjellige faser. Det vil si at vi begynner med førskolealder og jobber oss gjennom grunnskolen - både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. I tillegg vil vi her se på spesialskoler. Innenfor dette undertemaet hører døveskolen og blindeskolen til, men også barnehjem og skolehjem.

Veiledning

Temaet førskolealder

Førskolealder har tradisjonelt sett også vært en del av opplæringen til barna. Artiklene og kildene under dette temaet kan brukes på flere måter.

Hva kan jeg etter 20 år på skolen?

En kort presentasjon av Kildenett.no.

Skole og relaterte tema

Skole og folkeopplysning er, som så mange andre temaer i historiefaget, ikke et begrenset område av faget. Det handler ikke bare om skoleutviklingen fra 1700-tallet til i dag, eller opplysningstida på 1800-tallet. Skole- og utdanningshistorien har nær sammenheng med en rekke andre temaer. Det betyr at du her kan finne stoff til oppgaver på andre tema, og kanskje andre fag også.

Skole og folkeopplysning

Power point om hvordan man kan bruke temaet og de forskjellige elementene innenfor Skole og folkeopplysning i undervisningen.

Skoleprotokoller

Skoleprotokollene kan si oss mye mer enn det vi ved første øyekast tror. Disse protokollene er et godt kildemateriale for skolehistorien. Det er også en type kilde som det er enkelt for elevene å sette seg inn og relatere seg til.

Oppgavesettene

De forskjellige oppgavene til artikler og kilder innenfor Skole og Folkeopplysning er lagt opp på forskjellig måte. Det er selvfølgelig opp til deg om du ønsker å bruke oppgavesettene slik de foreligger, om du ønsker å plukke ut noen av spørsmålene, eller om du vil lage noe eget til klassen.