Fra slaveri til fengsel

Temaet tar for seg utviklingen av fengselsvesnet, fra festningsarresten til cellefengsler. Det var først utover 1800-tallet at innesperring og avsondringstraff for alvor ble avgjørende som straff. Kildene og artiklene gir et bilde av hvordan fangehverdagen var ved trønderske fengsler.

Veiledning

Tukthusfangen Nils - veiledning lærer

Nils satt flere år i Trondheim Tukthus før han ble overflyttet til videre soning i Kristiania. Brevene som ligger i fengselsarkivet etter Logje er et spennende tidsbilde for hvordan livet kunne arte seg i begynnelsen på 1900-tallet. Ute i Europa raste etter hvert verdenskrigen, og spanskesyken og tuberkulosen herjet i Norge.