Fra slaveri til fengsel

Temaet tar for seg utviklingen av fengselsvesnet, fra festningsarresten til cellefengsler. Det var først utover 1800-tallet at innesperring og avsondringstraff for alvor ble avgjørende som straff. Kildene og artiklene gir et bilde av hvordan fangehverdagen var ved trønderske fengsler.

Artikler (9) Vis nyeste Vis alle

Ung i fengsel

I gamle fengselsprotokoller fra forrige århundre leser vi at det satt mange unge i fengslene. Men også i dag sitter det personer under 18 år i norske fengsler. Tallet på unge innsatte i fengslene er mellom to til ti personer og soningstidden er ca 60 døgn. Vinningskriminalitet sammen med trafikklovbrudd er den største grunnen til at unge mellom 15 og 18 år havner i politiregistrene.

Innsatt i 2008

Jeg trykker på ringeknappen ved siden av fengselsporten. En metallisk stemme spør hva jeg heter. Det klikker i låsen og døren går opp. Jeg står i en sluse omgitt av høye nettinggjerder. Etter ytterligere to dører står jeg foran en luke, bak sitter to fengselsbetjenter. Noen minutter senere og enda flere låste dører står jeg inne i fengselsblokka.

Fra slaveri til fengsel

Det var først utover 1800-tallet at innesperring og avsondringstraff for alvor ble avgjørende som straff. Men allerede under Kong Magnus Håkonsons regjeringstid på slutten av 1200-tallet, kunne straffedømte bli innesperret på kongens festninger eller borger.

Kvinnefengsel i Trondheim

Fra 1600-tallet var Tukthuset innrettet som en oppfostringsanstalt for fattige, her ble også kvinner og barn satt. I 1854 ble en kvinneavdeling opprettet på Elgeseter gård. Fra 1863 fikk man egen avdeling for kvinner i det nye distriktsfengselet i Munkegata. Dette ble benyttet fram til 1937.

Trondhjems festnings slaveri

I siste halvdel av 1600-tallet ble det satt i gang store festningsarbeider i Norge. Krigen med Sverige var slutt i 1660 og samtidig ble eneveldet innført. Med festningsarbeidene tok man i bruk fanger som slavearbeidere på anleggene.

Kriminalasylet

I kriminalasylet i Kongens gt. 95 satt i utgangspunkt mannlige straffanger som var erklært sinnsyke. Det ble tatt i bruk som fengsel for sinnssyke fra 1895.

Rådhusarresten

Hans Nilsen Hauge satt i Rådhusarresten i Trondheim, foruten kjente forbrytere som Gjest Baardsen og Jens Fenstad. Inntil 1863 lå byens fengsel i kjelleren under rådhuset, det som i dag er folkebiblioteket.

Trondheim tukthus

På 1700-tallet var det en overhyppighet av innsatte kvinner ved Trondheim tukthus. Disse satt bl.a. inne for hemmelige barnefødsler, samleie med søskenbarn, samleie før ekteskap og løsaktighet.

Tukthusfangen Nils

Nils var flyttsame på Finnmarksvidda i begynnelsen av 1900-tallet. Den 2. september 1915 drakk han mye alkohol og kom i klammeri med sin svigerfar, som også var beruset. Svigerfaren døde som følge av den voldsomme krangelen som fulgte.

Kilder(67)