Fritidslandskapet

I vår moderne verden får vi stadig mer fritid, og mye av denne fritiden brukes i landskapet. I dette temaet skal vi gå dypere inn i fritidslandskapet. Også tidligere brukte man landskapet til rekreasjon og opplevelser, det nye er at så mange fler bruker landskapet til noe annet enn arbeid. Temaet viser at ekstremsport i landskapet er et fenomen av vår tid, men at det å søke spenning i landskapet ikke er noe nytt.