Fritidslandskapet

I vår moderne verden får vi stadig mer fritid, og mye av denne fritiden brukes i landskapet. I dette temaet skal vi gå dypere inn i fritidslandskapet. Også tidligere brukte man landskapet til rekreasjon og opplevelser, det nye er at så mange fler bruker landskapet til noe annet enn arbeid. Temaet viser at ekstremsport i landskapet er et fenomen av vår tid, men at det å søke spenning i landskapet ikke er noe nytt.

Artikler (5) Vis nyeste Vis alle

Industri og turisme i samme landskap

Når vi skal presentere Norge trekker vi gjerne frem vakker natur. I et slikt postkortlandskap finner vi også industri som har vært med å forme landskapet. Odda i Hardanger var ett av Norges mest populære reisemål, men i 1906 startet man byggingen av kravftverk i Tyssedal og smelteverk i Odda.

Ekstremsport i landskapet

Ekstremsport i den norske fjellheimen er ikke noe nytt. For over hundre år siden erobret personer fra den britiske overklassen fjellene våre. Disse var pionerene sammen med noen norske følgesvenner. Uten mulighet til å bli reddet om uhellet skulle komme begav de seg inn i det ukjente.

Reisebeskrivelser fra Trøndelag

Reisebekrivelser gir ofte et fargerikt bilde av landskapet og lokalbefolkning, men de viser også de store forskjellene mellom innfødt og besøkende. Her følger noen uttdrag fra reiser i Trøndelag på 1600 - og 1800-tallet.

Ulike blikk på landskapet

Når vi går inn i landskapet oppfatter vi det ulikt. En fjellklatrer vil vurdere om et fjell kan erobres med hans ferdigheter og erfaring. Mens turisten er opptatt av det visuelle, det spektakulære eller vakre ved fjellet. Grunneieren vil kanskje se om landskapet har økonomisk verdi, i form av hyttetomter eller annen utnytting av utmarka.

Fritidslandskap

Jordbrukslandskapet var eit produksjonslandskap, men i denne perioden kan ein også ta til å nemne noko som fritidslandskap. Desse to landskapstypane kan gå inn i kvarandre, slik at det kan vere element av fritidslandskap innimellom i eit produksjonslandskap.

Kilder(34)