Gjenstander og kulturminner

Gjenstander og kulturminner er alt det vi omgir oss med, fra hus til den minste binders. Dette er viktige brikker i rekonstruksjonen av fortiden. De kan fortelle oss om alt fra store politiske hendelser til småkårsfolks dagligliv. Uten gjenstandene og kulturminnnene forsvinner en viktig del av vår identitet.