Gjenstander og kulturminner

Gjenstander og kulturminner er alt det vi omgir oss med, fra hus til den minste binders. Dette er viktige brikker i rekonstruksjonen av fortiden. De kan fortelle oss om alt fra store politiske hendelser til småkårsfolks dagligliv. Uten gjenstandene og kulturminnnene forsvinner en viktig del av vår identitet.

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Gjenstander som kilde

Gjenstandene er tingene vi omgir oss med, som er laget av mennesker. Det kan være biler, mobiltelefoner, tepper, steinøkser, fiskekroker osv. Som kilder er gjenstandene viktige, de forteller oss om tidligere generasjoners arbeidsliv, sosiale liv, økonomi, teknologiske utvikling osv.

Kulturminner som kilde

Kulturminner er alle spor etter menneskelig aktivitet, i våre omgivelser. De omfatter også steder det knytter seg historiske hendelser til, tro eller tradisjon. Vi kan derfor si at alt fra forhistoriske boplasser og gravhauger til minnesmerker og bygninger fra nyere tid kan omfatte kulturminner.

Trøndelags kulturminner - historiens spor i landskapet

Kulturminner er fortellende spor etter menneskene i fortiden. De oppleves i den tilstanden de er i nå av menneskene i dag. De er viktige elementer i opplevelsen og formidlingen av landskap og historie.

Kilder(9)