Hamskiftet

Hamskiftet er betegnelsen på de store endringene i landbruket fra midten av 1800-tallet. Det var Inge Krokann som første gang brukte denne betegnelsen på endringsprosessene. Under dette temaet skal vi se både på perioden før 1850, det store hamskiftet fra 1850 og perioden som vi kan kalle for det nye hamskiftet etter 1945. Moderniseringen av jordbruket startet med nye redskaper og en sterkere tilnærming til markedet, og fortsatte med nye maskiner, traktorens inntog og spesialisering av produksjonen.