Hamskiftet

Hamskiftet er betegnelsen på de store endringene i landbruket fra midten av 1800-tallet. Det var Inge Krokann som første gang brukte denne betegnelsen på endringsprosessene. Under dette temaet skal vi se både på perioden før 1850, det store hamskiftet fra 1850 og perioden som vi kan kalle for det nye hamskiftet etter 1945. Moderniseringen av jordbruket startet med nye redskaper og en sterkere tilnærming til markedet, og fortsatte med nye maskiner, traktorens inntog og spesialisering av produksjonen.

Veiledning

Mine favorittbilder

Her har jeg samlet noen av mine favorittbilder på Kildenett, og laget en digital veiledning på samme måte som vi lager digitale historiefortellinger i Windows MovieMaker. Jeg håper denne digitale fortellingen kan være til inspirasjon. Kanskje får du noen idéer om hvordan du kan bruke bildene på Kildenett.

Modernisering av primærnæringene

Moderniseringen av primærnæringene er her delt opp i to undertemaer: Hamskiftet og Skogbruk og fiske. Det er to temaer som er vidstrakte og som også har nær sammenheng med andre temaer som Industrialisering, Urbanisering og Befolkning.