Håndverk og bergverk

Det førindustrielle Trøndelag var som mange andre plasser, preget av selvberging. Det var likevel en økende handel og mange håndverkere fikk et levebrød av produksjonen. Håndverkerne og deres hjemmeproduksjon kom etterhvert til å bli skviset ut når de større fabrikkene kom mot slutten av 1800-tallet. De første bergverkene ble satt i gang i Trøndelag på 1630-tallet. Bergverksdriften var en viktig økonomisk faktor i Trøndelag i den førindustrielle tida. Med industrialiseringa ble produksjonsmetodene bedret og effektiviteten større.