Historisk metode

Historisk metode kan defineres som hvilke framgangsmåter historikere bruker til å finne kunnskap om fortiden. Da er historien både en fortidig virkelighet og forholdet mellom levninger fra fortiden (kildene) og historikeren, og den måten hun tilnærmer seg kildene på.

Veiledning

Hva kan jeg etter 20 år på skolen?

En kort presentasjon av Kildenett.no.