Identitet og tradisjon

Dette temaet er delt inn i to undertemaer: Identitet, Religion og Tradisjon. Undertema Identitet skal ta for seg ulike faktorer som påvirker vår identitet, dette kan f.eks. være sted, gruppe, nasjonen, musikk, idrett osv. Undertema Religion og Tradisjon behandler religiøse tradisjoner og handlinger som også er viktige i identitetsdanningen. Religion og Tradisjon vil publiseres i løpet av høsten 2008.