Identitet

Identiteten sier hvem vi er! Omgivelsene, arv, historie, stedet, media, venner, musikk, idrett, nasjonen; alt er med på å forme vår identitet. I dette temaet skal vi se på noen faktorer i identitetsdanningen.