Identitet

Identiteten sier hvem vi er! Omgivelsene, arv, historie, stedet, media, venner, musikk, idrett, nasjonen; alt er med på å forme vår identitet. I dette temaet skal vi se på noen faktorer i identitetsdanningen.

Veiledning

Fenomenet Roald Amundsen

Roald Amundsen var sammen med Fritjof Nansen, Hjalmar Johannsen, Otto sverdrup m.fl. en av polarheltene som skulle få stor betydning for byggingen av den norske identiteten på slutten av 1800-tallet og i de første tiårene av 1900-tallet.