Immigrasjon

Immigrasjon handler om innvandring til Norge generelt og Trøndelag spesielt opp gjennom tidene. Fra 1600- og 1700-tallet og fram til i dag.