Immigrasjon

Immigrasjon handler om innvandring til Norge generelt og Trøndelag spesielt opp gjennom tidene. Fra 1600- og 1700-tallet og fram til i dag.

Artikler (6) Vis nyeste Vis alle

Kontakt i grenseland

Kontakten i grensetraktene hadde vore stor til alle tider. Det var jemtar i Trøndelag og trønderar i Jemtland, om det var statsgrenser mellom regionene eller ikkje. To tredel av utlendingane i Trøndelag var svenskar, og ein stor del av dei var frå Jemtland og Härjedalen.

Innvandring på 1970- og 80-tallet

På 1970-tallet økte innvandringen til Norge, og det ble mer og mer vanlig å se folk med en annen hudfarge på gata. De som kom utover på 70-tallet kom fra det vi kalte "den tredje verden" - fattige land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Handelen øker - og reguleres

Thomas Hammond innvandret til Trondheim fra England på 1650-tallet. I 1655/56 var han en av de fremmede kjøpmenn som ble bøtelagt for å ha blitt igjen i byen om vinteren etter at de utenlandske skipene hadd reist, i strid med byprivilegiene.

Det fleirkulturelle Trøndelag

Sett under eitt var Trøndelag også rundt tusenårsskiftet dominert av folk av norsk etnisitet. Likevel fekk biletet fleire sjatteringar gjennom dei siste tiåra av 1900-talet. Landsdelen har mellom anna fått eit merkbart innslag av innvandrarar. Samstundes har ein eldre kultur i landsdelen, den som vekselvis har vorte nemnt som «dei reisande» eller «tater», gått gjennom ei utvikling som vanskeleg kan karakteriserast som anna enn ambivalent.

Hvorfor kom de første innvandrere i 1970-årene?

Det er over tretti år siden de første innvandrerne fra Asia og Afrika kom inn på norsk jord. Dette var starten på den innvandringen vi har sett de siste tiår. Men hvem var disse menneskene? Og hvorfor kom de?

Storkjøpmennene

På 1600-tallet gikk Trondheim inn i en sterk økonomisk oppgang. Det byen denne tida først og fremst levde av, var handel. Slik var det også på 1700-tallet. De viktigeste varene det ble handlet med, var tømmer og trelast, sild og tørrfisk samt kobber-malm fra gruvene i landsdelen.

Kilder(9)