Individets rettigheter

Temaet skal belyse enkeltindividets plass i rettssamfunnet, og dets rettigheter og plikter. Artiklene og kildene viser hvordan enkeltmennesker og grupper har blitt forfulgt av samfunnet og myndighetene på grunn av sin levemåte, tro eller sitt virke.