Industrialisering

Industrialisering vil ta for seg utviklinga av industrien i Trøndelag fra midten av 1800-tallet og framover. Viktige stikkord her er bergverk, foredling av råvarer, produksjonsbyen Trondheim, nedgangen for håndverkene og arbeidernes forhold. Selv om Trøndelagsfylkene ikke fikk like stor industri som Oslo-området, var det viktige bedrifter også her som fikk stor innflytelse.