Industrialisering

Industrialisering vil ta for seg utviklinga av industrien i Trøndelag fra midten av 1800-tallet og framover. Viktige stikkord her er bergverk, foredling av råvarer, produksjonsbyen Trondheim, nedgangen for håndverkene og arbeidernes forhold. Selv om Trøndelagsfylkene ikke fikk like stor industri som Oslo-området, var det viktige bedrifter også her som fikk stor innflytelse.

Veiledning

Mine favorittbilder

Her har jeg samlet noen av mine favorittbilder på Kildenett, og laget en digital veiledning på samme måte som vi lager digitale historiefortellinger i Windows MovieMaker. Jeg håper denne digitale fortellingen kan være til inspirasjon. Kanskje får du noen idéer om hvordan du kan bruke bildene på Kildenett.

Arbeiderne ved Fosdalens Bergverk

Det er lurt å bruke kildene for å få en nærmere forståelse av arbeidernes forhold ved industriarbeidsplasser. Vi har forskjellige typer dokumenter i Kildenett som hver på sin måte kan si noe om hvordan arbeiderne hadde det. Fosdalens bergverk i Malm er et av de stedene vi har mange dokumenter fra.

Industrialisering

Industrialisering kan være et vanskelig og tørt tema for mange elever. En av årsakene til det kan være at det er mange begreper og et område det er vanskelig å forholde seg til. På Kildenett ønsker vi at de lokale eksemplene fra Trøndelag skal brukes i undervisningen. Det lokale kan brukes som utgangspunkt før man går videre til det nasjonale og internasjonale, eller det kan brukes til å illustrere det man allerede har lært.

Fra Fabriken ved Nidelven til TMV

En vandring gjennom byens industrihistorie - Veiledning til læreren