Kald krig

En kort oversikt over de mest sentrale hendelsen i den kalde krigen, og betydningene for norsk utenrikspolitikk i denne perioden.