Kongemakt og lokalstyre før 1800

Kongen og hans rådgivere satt med det meste av makten frem til begynnelsen på 1800-tallet. Men til tross for dette ser vi at man hadde en viss grad av selvbestemmelse på enkelte områder. Fattigstellet ble organisert lokalt og bygdetingene involverte enkelte innbyggere i tviste- og rettsspørsmål osv.