Krigshandlinger og motstand

Trøndelag var dårlig forberedt den 9. april 1940. Tyskerne hadde en forholdsvis lett oppgave med å nedkjempe de norske styrkene. Allierte tropper kom til unnsetning i midten av april, men de trakk seg ut når krigen spredte seg til Vest-Europa. Som den siste kampavdeling i Sør-Norge overga soldatene på Hegra festning seg i begynnelsen av mai 1940. Dermed var den norske militære motstanden stilnet. Men utover høsten 1940 våknet motstandsviljen igjen hos trønderne.