Kunnskapsinstitusjoner

Hva er en kunnskapsinstitusjon? For mange er det først og fremst skole de tenker på. Kanskje spesielt høyere utdanning. Det er nettopp høyere utdanning vi skal ta for oss her; med blant annet utviklingen av høgskolene i Nord- og Sør-Trøndelag og NTNU, men også arkiv, bibliotek og museum. Vi definerer kunnskapsinstitusjoner som institusjoner som forsker, underviser, og formidler kunnskap. Et arkiv, for eksempel, er ikke bare en samling med dokumenter og bilder, her foregår forskning og formidling. Museene er ikke bare en formidler av gamle hus, gjenstander og utstillinger - i kulissene forskes det for at publikum skal få et riktig bilde av det møter. Vi har delt opp temaet i to med høgskoler og universitet i den ene bolken, og arkiv, bibliotek og museum (ofte forkortet ABM) i den andre.