Lensmenn og politi

Lensmannen var en institusjon allerede fra 1200-tallet. Dette temaet skal gi en kort innføring utviklingen av lennsmanns og politivesenet.