Lensmenn og politi

Lensmannen var en institusjon allerede fra 1200-tallet. Dette temaet skal gi en kort innføring utviklingen av lennsmanns og politivesenet.

Artikler (3) Vis nyeste Vis alle

Lensmannshistorie

Lensmannen stammer trolig fra kong Sverres tid (1177-1201). Lensmannens oppgaver omfattet i grove trekk innkreving av skatter og avgifter til kongen, å bistå rettsvesenet og å være politi på landsbygda.

Lensmenn i middelalderen

Lensmannen var et slags bindeledd mellom øvrighet og lokalbefolkning. Opprinnelig var han sysselmannens ombudsmann i distriktet.

Trondheims første ”politi”

Magnus Lagabøtes bylov fra 1270-tallet nevner Gjaldkeren som den øverste leder av administrasjonen i byen, herunder hørte også lovens håndhevere. Han skulle ta vare på og arrestere tyver, drapsmenn og andre forbrytere og sette dem i myrkstova (arresten), og han skulle fullbyrde straffedommer.

Kilder(22)