Levekår i byen

Her vil vi se på de sosiale forskjellene i byen og hva slags levekår de forskjellige gruppene levde i. Temaet vil stort sett handle om 1800- og 1900-tallet, men vi har også tatt med artikler som tar for seg 1600- og 1700-tallet.