Levekår på bygda

Temaet handler om de sosiale forskjellene på bygda og de forskjellige gruppenes levekår. Hovedfokuset er på 1800- og 1900-tallet, men det vil likevel være artikler som tar for seg tidligere tider, da mye av bakgrunnen for bondesamfunnet på 1800-tallet er å finne tilbake i tid.